Arbeidsmiljø tilbake

Vi garanterer våre ansatte gode arbeidsforhold og lønnsforhold. Vi tror at bare fornøyde arbeidstakere kan utføre jobben sin bra. En bra utført jobb resulterer med tilfredshet og fornøyelse hos kunder. For oss er din fornøyelse det viktigste.

Våre ansatte mottar alle ytelser og fordeler som norsk lov krever. Alle ansatte har ID- kort med bilde – renholdkort. Dere kan kontrollere gyldigheten av kortet her: Sjekk gyldighet på HMS-kortet